Filosofia

Integratma és un centre de Medicina Integrativa, que inclou l'enfocament mèdic convencional i l'ús de teràpies complementàries o alternatives com són: Homeopatia, Naturopatia i Acupuntura. Es pretén donar suport a èssers que vulguin participar en una tasca mútua de salut global. "Ajuda't que jo t'ajudaré". Es tracta d'un treball proactiu, qui consulta formarà part activa de la cura de la seva salut. Es porta a terme mitjançant l'abordatge individualitzat ja que cada persona viu, sent, gaudeix o emmalalteix de manera diferent. Per a això en les visites es realitza una història clínica detallada, exploració general, i diagnòstic. Importa molt per a això els gustos, sentiments, emocions, creences, costums, pensaments, conèixer tractaments previs, analítiques, proves diagnòstiques anteriorment realitzades per arribar a un correcte diagnòstic i triar un o la combinació de diversos tractaments personalitzats. L'objectiu és aconseguir que el propi ésser recobri l'equilibri dinàmic de la seva salut. Per a alguns serà total, per altres serà una millora en la seva qualitat de vida d'acord a la cronicitat i gravetat dels seus patiments. Es parla d'equilibri dinàmic perquè la vida és moviment continu i la salut es podria dibuixar com una ona de petits alts i baixos en els que pot haver lleus patiments però es té la possibilitat de retornar a l'equilibri amb les pròpies eines del cos, ment i energia vital. La pèrdua d'aquesta capacitat seria oscil·lacions molt altes o molt baixes o alts i baixos extrems de l'estat de salut que s'allunyen del benestar.    Com treballo? Amb alegria, passió per aquest art sanador, amb respecte per l'ésser íntegre i la natura, guardant el secret, amb dignitat, humilitat, paciència i consciència plena.
"Malaltia" molt alts Desequilibri per Excés Sanació - Benestar equilibri dinàmic "Malaltia" molt baixos Desequilibri per Dèficit